Slevy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují základní pravidla pro nákup zboží na internetovém obchodě http://sportnakrk.cz, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi provozovatelem tohoto e-shopu Ludmilou Krupkovou, sídlem v Práčská 2597/93, Praha 10,  IČ: 601 721 18 (dále jen "prodávající") a spotřebiteli (dále jen "kupující").

II. Údaje o prodávajícím

Ludmila Krupková

IČ: 601 721 18

Sídlo: Práčská 2597/93, Praha 10

Ludmila Krupková je obchodníkem regitrovaným Puncovním úřadem ČR.

Údaje o kupujícím

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Údaje o spotřebitelské smlouvě

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

III. Nakládání s osobními údaji

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit objednávku ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.


Provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele eshopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Společnost Ludmila Krupková, Práčská 2597/93, Praha 10 je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050675. s datem registrace 21. 1. 2014. Poskytnuté osobní údaje je Prodávající/Provozovatel oprávněn využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění Smlouvy jen za podmínek uvedených níže.


Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v těchto podmínkách, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: obchod@sportnakrk.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@sportnakrk.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

IV.       OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Všechny objednávky podané prostřednictvím našeho obchodu jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami. Vaše objednávka bude automaticky potvrzena e-mailem do 24 hodin po odeslání.

V.        DODACÍ LHŮTA A ZPŮSOB DORUČENÍ

Lhůta dodání zboží je maximálně 14 dnů, obvyklá doba je však do 3 dnů. V případě, že si dodávka vyžádá delší období než 14 dnů, je zákazník o novém termínu dodání informován. Pokud se dodací doba od přijetí objednávky změní, je o této skutečnosti zákazník informován e-mailem nebo telefonicky.

 

Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno nejčastěji jako balík prostřednictvím dopravce FOFR, která je naším spolehlivým partnerem. Od podání balíku komunikuje dopravce s adresátem pomocí e-mailu nebo telefonicky. Balné je zdarma u všech zásilek. Cena dopravného je zobrazena u každého produktu a je závislá na celkové ceně objednávky. Zásilky s cenou nad 3000,- jsou dopravovány zdarma. Při osobním odběru na pobočkách Zásilkovna.cz je účtován přepravní poplatek dle ceníku přepravní společnosti. Pro zásilky v celkové hodnotě nad 2000,- je doručení společností Zásilkovna.cz s osobním odběrem na pobočce zdarma.

 

Zboží je zasíláno pojištěné. Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem.

Poštovné na Slovensko je účtován přepravní poplatek dle ceníku přepravní společnosti - osobní odběr na pobočce Zásilkovna.sk za 65,-Kč, resp. 2,9 €.

VI.       ZPŮSOB PLATBY

Dobírka: objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím služby Obchodní balík České pošty a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Poplatek za dobírku je 10,-Kč.

 

Platba převodem na účet: Po potvrzení objednávky a po přiřazení konkrétního zboží k vaší objednávce, Vám sdělíme údaje potřebné pro bankovní převod. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme zboží. Při platbě převodem se neplatí žádný poplatek.

 Platba v hotovosti: Při převzetí zboží v našem obchodě je možné vše zaplatit hotově.

Evidence plateb v hotovosti dle zákona:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII.     REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky doložil, že zboží zakoupil u společnosti Sport na krk –  Ludmila Krupková, Práčská 2597, 10600, Praha 10. Jako doklad doporučujeme použít kupní doklad, který dodáváme ke každému nákupu. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. 

 

V případě, že zboží k reklamaci nezasíláte zpět poštou, ale chcete nám jej doručit osobně do skladu, je potřeba předem domluvit konkrétní hodinu, abychom se Vám mohli věnovat. Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci.

 

Pokud je doručené zboží vadné, nefunkční či poškozené již při převzetí, je vhodné o této skutečnosti prodávajícího vyrozumět do 3 kalendářních dnů.

 

O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.

VIII.    VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) a zboží je kupujícímu zasláno, má kupující ze zákona možnost zboží do 14 dnů (od převzetí zboží) vrátit bez udání důvodu. Podmínkou je, aby kupující při uplatnění odstoupení od smlouvy doložil, že zboží zakoupil u společnosti Sport na krk –  Ludmila Krupková, Práčská 2597, 10600, Praha 10. Jako doklad doporučujeme použít kupní doklad, který dodáváme ke každému nákupu. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující.

 

Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík [ Na adresu Sport na krk –  Ludmila Krupková, Práčská 2597, 10600, Praha 10 ]. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Kupujícímu budou vráceny pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné, a to do 30 dnů od přijetí podkladů z kterých je patrné, že má kupující o vrácení zboží zájem. Peníze budou převedeny na účet kupujícího nebo budou zaslány složenkou České pošty. V případě zaslání složenkou hradí kupující cenu této služby, která je stanovena dle tarifu České pošty. Ke zboží doporučujeme přiložit žádost o vrácení zboží. U zboží, kde není žádost doplněna, nepoznáme, že nám toto zboží chce kupující vrátit a nezasílá jej třeba na výměnu nebo reklamaci. Doporučujeme zároveň uvést číslo účtu, na který budeme převádět částku za vrácené zboží.

IX.       VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží (za jiný produkt ve stejné ceně) je samozřejmě možná. Zboží musí být nepoužité a v originálním balení. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání. Výměna zboží v našem skladu je možná po domluvě. Zboží zaslané balíkem je nutné zaslat na adresu: Sport na krk –  Ludmila Krupková, Práčská 2597, 10600, Praha 10 spolu s kupním dokladem a žádostí o výměnu zboží. Výměna zboží je možná do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Zboží musí být do 14 dnů doručeno na adresu prodejce.

X.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.


Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Prachaticích pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.